0903 428 524
info@oreaquality.sk

Jar pomaly zaklope na dvere, je vypaľovanie trávnikov nevyhnutné?

Nachádzate sa tu

Po nepríjemne sychravom počasí a niekoľkých svetlých povianočných momentoch by sa podľa meterológov malo na oblohe ukázať trochu žltého telieska a venovať zemi nefalšovaný hrejivý dotyk. Jar nám čoskoro zaklope na dvere aj tento rok a vy by ste mali rozhodne zvážiť, či budete tento rok vypaľovať trávniky alebo lúky.

V prvom rade vás rozhodne právna nevedomosť neospravedlňuje a vedzte, že tento priestupok sa trestá tučnými pokutami, ktorých výška závisí od toho, či ste fyzická, alebo právnická osoba. Ak nie ste právnická osoba, vaša pokuta sa môže vyšplhať do sumy 331 eur, ak naopak právnická osoba ste, pokuta je podstatne väčšia, a síce 16.596 Eur. Nezabudnime taktiež pripomenúť, že ak sa oheň z vypaľovania rozšíri a spôsobí požiar, hrozí vinníkovi okrem peňažnej sankcie aj trestné stíhanie.

Na druhej strane, ľudská pohodlnosť nie je niečo, čím môžete tento akt ospravedlniť. Ak sa nedokážete postarať o svoj prírodný majetok a zanedbávate lúky, na ktorých môžu rásť nežiadúce drobné kroviny alebo burina, rozmyslite si, či zvolíte práve tento radikálny spôsob „obnovy“.

Možno to mnoho z vás nevie, no vypaľovanie spôsobuje rozsiahlu škálu škôd, akými sú veľakrát ťažko zvládnuteľé jarné požiare, či úhyn živočíchov v larválnom štádiu, ktoré sa zhodou okolností môžu nachádzať práve na vašom pozemku. Narúšanie ekosystémov je však len jeden z problémov.

Existujú aj iné riešenia ako vypaľovanie. S troškou kreativity sa dá príjsť na lepšie spôsoby, no rozhodne nebudú tak jednoduché a „rýchlokvasné“ ako vypaľovanie. V ľudskej prirodzenosti je zakorenené, že si úkony radi uľahčujeme, no treba uvážiť, či práve príroda nie je niečo, čomu by sme mali venovať viac pozornosti. Vypaľovanie nemôžu ospravedlniť ani argumenty o lepšom raste trávy.

V skutočnosti celý proces tráve iba uškodí a váš pozemok bude zarastať ešte väčším množstvom buriny, ktorej sa paradoxne chcete zbaviť. Nie je preto vypaľovanie nezmysel?

Aké sú teda alternatívne riešenia? Môžete obec požiadať o záhradné kontajnere, do ktorých je možné umiestniť nechcený odpad, či suchú trávu. Vyvstáva však problém, že akonáhle obec umiestni tento kontajner na vopred určené miesto, pre niektorích sa jedná o nepriame znamenie, že môžu začať vypaľovať. Situovanie obecných kontajnerov sa preto stáva dvojsečnou zbraňou. Niektorí ľudia využívajú tieto nádoby na záhradný odpad, alebo ako smetisko.

Ďalšou očividnou alternatívnou je kompostovanie. Je legálne a môžete si ním dopomôcť k výrobe účinného a 100% ekologického hnojiva. Prekonajte lenivosť a jeden si postavte! Každý správny hospodár má v záhrade kompost. Treba si uvedomiť, že ako  pestovateľ, záhradkár či hospodár je vašou povinnosťou zveľadovať, nie je len zasiať a zožať. Je to predsa príroda, ktorá vám každoročne ponúka svoje plody. Postarajte sa o ňu a ona vám to niekoľkonásobne vráti.

17. 03. 2015