0903 428 524

Poradenstvo BOZP

Nachádzate sa tu

 

 

 

„Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu“ Túto službu môže zabezpečiť pomocou svojich zamestnancov alebo je povinný ju zmluvne zabezpečiť dodávateľským spôsobom ... (zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Na základe oprávnenia vydaného Národným inšpekorátom  práce Vám v rámci bezpečnostnotechnickej služby (BTS) zabezpečíme :

Na základe oprávnenia na výchovu a vdelávanie vydaného Národným inšpektorátom práce pre Vás zabezpečíme :

Ďalej Vám zabezpečíme : 

Naši bezpečnostní technici ako aj autorizovaní bezpečnostní technici sú pripravení na realizáciu všetkých uvedených činností v každej organizácii. 

 

 

 

 

 

 

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať a radi si s Vami prejdeme všetky detaily.

0903 428 524
info@oreaquality.sk