0903 428 524

Poradenstvo Ochrany pred požiarmi

Nachádzate sa tu

„PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA SÚ POVINNÍ ZABEZPEČOVAŤ ŠKOLENIE A OVERENIE VEDOMOSTÍ O OCHRANE PRED POŽIARMI ZAMESTNANCOV ... “ (zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 4/e).

... a mnohé iné povinnosti, ktoré Vám kompletne zabezpečíme, napríklad :

 

 

 

 

Mám záujem