0903 428 524

Pracovná zdravotná služba

Nachádzate sa tu

ZMENA TERMÍNU HLÁSENÍ - viď. link : http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

​Posledná novela zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, mala zjednodušiť podmienky pri zamestnávaní  zamestnancov bez rizikia prípadne len s minimálními rizikom, ktorí sú zaradení do I. alebo II. kategórie prác. Od 1.12.2017 je účinná novela, ktorá pôvodný stav však len kozmeticky upravila.

Najvýznamnejšia zmena pre zamestnávateľov spočíva v tom, že už nemá povinnosť kontinuálneho zmluvného zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a teda nemusí mať s dodávateľom tejto služby zmluvný vzťah.

Ostatné povinnosti však zostali viac-menej bezo zmeny :

Novela zákona ruší oprávnenie bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostnotechnickej služby na vykonávanie PZS pre zamestnancov I a II kategórie. 

Pre zamestnávateľov to v praxi znamená, že kategorizáciu zamestnancov, spracovanie zdravotných rizík a samotnú dokumentáciu PZS bude môcť po novom vyhotoviť už len

Na základe skutočnosti, že naša spoločnosť disponuje verejným zdravotníkom v pracovnom pomere a sme zapísaní v zozname poskytovateľov PZS pod reg.číslom OPPL/1716/2018 pod číslom riadku 263, ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PZS_samostatne_od_01122017.pdf )  sme oprávnení zabezpečovať túto službu dodávateľským spôsobom pre iné subjekty. 

 

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať a radi si s Vami prejdeme všetky detaily.

0903 428 524
info@oreaquality.sk