0903 428 524

!!! PZS !!! ZMENA TERMÍNU na hlásenia zamestnávateľov o počte zamestnancov v kategórii 2

Nachádzate sa tu

Na základe informácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol termín oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika posunutý na deň 28.02.2020. Viď. link :   http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143

Naša spoločnosť Vám teda až do 26.2.2020 vypracuje audit PZS ako aj kategorizáciu pracovných činností, prípadne pomôže s predmetným hlásením na ÚVZ SR.

22.01.2020
22. 01. 2020

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať a radi si s Vami prejdeme všetky detaily.

0903 428 524
info@oreaquality.sk